Inschrijven in BuBaO Sint-Rafaël voor schooljaar 2021-2022: buitengewoon onderwijs type 2

  1. Capaciteit en vrije plaatsen per 01/03/2021

Capaciteit van de school: 112

Capaciteit kleuters: 20: 4 open plaatsen

Capaciteit lagere school: 92: geen open plaatsen

Bij een inschrijving gaat u akkoord met ons pedagogisch project en ons schoolreglement, deze kan u nalezen op onze website: www.st-raf.be

Belangrijk: zijn wij voor uw kind de dichtstbijzijnde katholieke school? Dan heeft u recht op gratis busvervoer. Woont u niet in onze regio, dan heeft u een volzetverklaring nodig van de dichtstbijzijnde katholieke scholen in uw regio, om recht te hebben op ons leerlingenvervoer. U kan uw kind altijd zelf naar onze school brengen

2. Maandag 8 maart 2021: start inschrijvingen van onze voorrangsgroepen

Heeft u reeds kinderen die ingeschreven zijn in onze school? Dan krijgt u de kans om de broer(s) of zus(sen) vooraf in te schrijven. Dit geldt ook voor de kinderen van personeelsleden van onze school.

U kan uw kind inschrijven vanaf 8 maart om 9u. U neemt telefonisch contact op via het nummer: 03/637 51 31 of u mailt naar: st.raf@telenet.be De voorrangsperiode stopt op vrijdag 19 maart om 12u, daarna kan u geen gebruik meer maken van deze voorrangsregel.

3. Capaciteit en vrije plaatsen per 19/03/2021

Capaciteit van de school: 112

Capaciteit kleuters: 20: open plaatsen

Capaciteit lagere school: 92: geen open plaatsen

4. Maandag 22 maart 2021: Start inschrijvingen via onze website om 9u.

De inschrijving verloopt digitaal, de vrije plekken worden chronologisch toegewezen.

Wat heeft u nodig:

  • Een computer en internetverbinding
  • Gegevens van de leerling: terug te vinden op het ID van het kind
  • Naam en telefoonnummer van de persoon die het formulier invult
  • In het bezit zijn van een M-verslag type 2 of een voorlopig overstapformulier van het CLB
  • Naam, telefoonnummer en mailadres van de contactpersoon van het CLB

We contacteren u om u op de hoogte te brengen of uw kind al dan niet kan ingeschreven worden. Indien uw kind geen plaats heeft op onze school, blijft het toch op onze wachtlijst staan tot 7 oktober 2021. Wij volgen de chronologie van deze wachtlijst indien er plaatsen vrij komen.

INSCHRIJVEN IN BUBAO SINT-RAFAEL schooljaar 2021 – 2022  

WatstarteindeOpmerkingen  
Publiceren capaciteit en vrije plaatsen per 01/03/2021  Maandag 1 maart 2021  Op website van de school  
www.st-raf.be  
Inschrijven voorrangsgroepen: Broers en zussenKinderen personeel    Maandag 8 maart 2021 Start om 9u     Vrijdag 19 maart 2021 Einde om 12u  Contacteer ons telefonisch op nr 03/637 51 31   Of mail naar st.raf@telenet.be  
Publiceren capaciteit en vrije plaatsen per 19/03/2021  Vrijdag 19 maart 2021 om 16u      Op website van de school.  
www.st-raf.be  
Inschrijven: digitaal  
De inschrijvingen worden chronologisch toegewezen.
Maandag 22 maart 2021   Start om 9u      Via website van de school, door het indienen van een google formulier.   De ouders worden telefonisch vanaf 29/03 om 13u, op de hoogte gebracht om een inschrijving te finaliseren of om de plek op de wachtlijst door te geven.  
www.st-raf.be  

Inschrijven steeds onder voorbehoud van een M-verslag, type 2 (of een voorlopig overstapformulier) van het CLB!  

%d bloggers liken dit: