Inschrijven in BuBaO Sint-Rafaël voor schooljaar 2023-2024: buitengewoon onderwijs type 2

  1. Capaciteit en vrije plaatsen per 23 januari 2023

Capaciteit van de school: 109

Capaciteit kleuters: 24: 1 open plaats.

Capaciteit lagere school: 85: geen open plaatsen

Bij een inschrijving gaat u akkoord met ons pedagogisch project en ons schoolreglement, deze kan u nalezen op onze website: www.st-raf.com

Belangrijk: zijn wij voor uw kind de dichtstbijzijnde katholieke school? Dan heeft u recht op gratis busvervoer. Woont u niet in onze regio, dan heeft u een volzetverklaring nodig van de dichtstbijzijnde katholieke scholen in uw regio, om recht te hebben op ons leerlingenvervoer. U kan uw kind altijd zelf naar onze school brengen

2. Maandag 30 januari 2023: start inschrijvingen van onze voorrangsgroepen

Heeft u reeds kinderen die ingeschreven zijn in onze school? Dan krijgt u de kans om de broer(s) of zus(sen) vooraf in te schrijven. Dit geldt ook voor de kinderen van personeelsleden van onze school.

U kan uw kind inschrijven vanaf 30 januari om 9u30. U neemt telefonisch contact op via het nummer: 03/637 51 31 of u mailt naar: st.raf@telenet.be De voorrangsperiode stopt op vrijdag 14 februari om 12u, daarna kan u geen gebruik meer maken van deze voorrangsregel.

3. Capaciteit en vrije plaatsen per 17/02/2023

Capaciteit van de school: 109

Capaciteit kleuters: 24: 1 open plaats

Capaciteit lagere school: 85: geen open plaatsen

4. Maandag 6 maart 2023: Start aanmeldingen via onze website om 9u.

De aanmelding verloopt digitaal, de vrije plekken worden volgens domicilie toegewezen.

Wat heeft u nodig:

  • Een computer en internetverbinding
  • Gegevens van de leerling: terug te vinden op het ID van het kind
  • Naam en telefoonnummer van de persoon die het formulier invult
  • In het bezit zijn van een M-verslag type 2 of een voorlopig overstapformulier van het CLB
  • Naam, telefoonnummer en mailadres van de contactpersoon van het CLB

We contacteren u om u op de hoogte te brengen of uw kind al dan niet kan ingeschreven worden. Indien uw kind geen plaats heeft op onze school, blijft het toch op onze wachtlijst staan tot 7 oktober 2023.

INSCHRIJVEN IN BUBAO SINT-RAFAEL schooljaar 2023 – 2024  

WatstarteindeOpmerkingen  
Publiceren capaciteit en vrije plaatsen Maandag 23/01 2023  Op website van de school  
www.st-raf.com  
Inschrijven voorrangsgroepen: Broers en zussen Kinderen personeel    Maandag 30/01/2023, 9u30     dinsdag 14/02/ 2023, 12u  Contacteer ons telefonisch op nr 03/637 51 31   Of mail naar st.raf@telenet.be  
Publiceren capaciteit en vrije plaatsen vrijdag 17/02/2023  Op website van de school.  
www.st-raf.com  
Aanmelden: digitaal  
De aanmeldingen worden volgens domicilie toegewezen.
Maandag 6/03/2023, 9u30      Maandag 24/04/2023, 12uVia website van de school, door het indienen van een google formulier.   De ouders worden telefonisch vanaf 25/04, 12u, op de hoogte gebracht om een inschrijving te finaliseren of om de plek op de wachtlijst door te geven.  
www.st-raf.com  
InschrijvingsperiodeDonderdag 27/04/2023, 9uVrijdag 26/05/2023, 15uU wordt uitgenodigd op school
Vrije inschrijvingen (indien nog open plaatsen)Dinsdag, 30/05/2023, 13u

Inschrijven steeds onder voorbehoud van een M-verslag, type 2 (of een voorlopig overstapformulier) van het CLB!  

%d bloggers liken dit: