Ons team

Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de goede werking van de klassen. Ze zorgen voor een aangename sfeer in de klas, zo kunnen attitudes, vaardigheden en kennis op een vlotte manier doorgegeven worden.

Logopedisten stimuleren de kinderen bij de taalontwikkeling en helpen spraakmoeilijkheden oplossen. Ze bieden ook hulp bij het taalonderricht in de klassen.
SMOG = spraak met ondersteuning van gebaren, wordt gebruikt als kinderen minder verstaanbaar zijn. 

Kinesisten richten zich op de motoriek van de kinderen: het aanleren en verder ontwikkelen van motorische vaardigheden (evenwicht, springen, …). De ergotherapeut behandelt de kinderen die het moeilijk hebben met fijn motorische oefeningen (knippen, kleuren, schrijven, …) en ruimtelijke vaardigheden. Alle klassen krijgen per week een uur SHERBORNE, dit is een les beweging waarbij vooral gewerkt wordt rond het stimuleren van veiligheid en vertrouwen in zichzelf en bij de anderen. De kinesisten en ergotherapeut begeleiden deze lessen samen met de leerkracht.

De psychologen bieden psychologische begeleiding aan kinderen en kunnen op vraag van ouders, hen begeleiden in het opvoedingsproces.

De sociaal verpleger geeft sociale begeleiding aan ouders van externe leerlingen en brengt medische dossiers in orde. Alle leerlingen kunnen bij hem terecht voor medische verzorging.

De ergo-therapeuten behandelen de kinderen die het moeilijk hebben met fijn motorische oefeningen en werken in groepjes aan schrijfmotoriek, Sherborne en ruimtelijke vaardigheden

Kinderverzorgsters ondersteunen de leerkrachten en nemen de verzorgende taken op zich.

Administratief medewerkers zijn verantwoordelijk voor de administratie en boekhouding.

Onderhoudsmedewerkers zorgen dat de school netjes is en dat defecten snel hersteld worden.

De coördinatoren overleggen met leerkrachten en directie en organiseren de meeste uitstappen van de school.

Het directieteam staat in voor de dagelijkse werking van de school.  Ouders kunnen de directeur steeds contacteren.
verantwoordelijke directie BuBaO Sint-Rafaël:
Ilse Hermans 0479 69 18 33

%d bloggers liken dit: