Onze schoolvisie

SAMEN

Met het hele schoolteam staan wij paraat  voor onze leerlingen. We zijn flexibel en dragen zorg voor elkaar. We durven onszelf  in vraag te stellen en gaan met iedereen in overleg. Zo zetten we in op de kwaliteiten en talenten van zowel de leerlingen als het team.

KIND STAAT CENTRAAL

Op onze school passen we ons aan aan de noden van elk kind. We omringen elke klas met een vast team, zodat de leerlingen en de begeleiders elkaar zo goed mogelijk leren kennen. Op die manier willen we de kinderen, elk op zijn/haar niveau, voorbereiden op hun plaatsje in de maatschappij. We willen bij alle kinderen het welbevinden en de zelfredzaamheid zo groot mogelijk maken. Dit kan alleen als ze zich veilig voelen binnen onze school.

BEWEGEN IS LEREN

Wij vinden het op onze school heel belangrijk om onze leerlingen veel te laten bewegen. Kinderen leren en ontwikkelen beter als ze de dingen zelf kunnen ervaren, zelf kunnen doen. Daarom bieden wij een rijke omgeving aan die kinderen stimuleert om veel te bewegen.

LEEFGEBEUREN

Zelf op ontdekking gaan in de wereld en die wereld ook binnenbrengen in onze school, is onze manier van werken. In onze leefklassen bereiden we de kinderen voor op hun toekomst. Door in te zetten op communicatie op maat, sociale vaardigheden en vrijetijdsbesteding worden onze kinderen zelfredzamer. Onze school moet hun ontmoeting met de toekomst zijn.

INNOVATIE

We blijven op onze school steeds op zoek gaan naar vernieuwing om de ontwikkeling van de kinderen te prikkelen en zo breed mogelijk te maken. We stappen mee in de leefwereld van de kinderen en creëren zo maximale groeikansen. Door bij te scholen en kritisch te evalueren blijft ons team groeien in zijn professionaliteit.

RESPECTVOLLE EN WARME SCHOOL  

Wij zijn trots op onze kleine, warme school. Een school waar iedereen zich thuis kan voelen en zo het beste van zichzelf kan geven.

Vanuit respect voor mens, natuur en materiaal verwachten we dat onze leerlingen, het team en de ouders op een positieve en verdraagzame manier met elkaar omgaan. Zo zorgen we samen voor een warme leefomgeving waar we luisteren naar elkaar en elkaar met de nodige humor doen groeien.

Dat is waar wij voor gaan!

%d bloggers liken dit: