Pedagogisch project

Als school van het buitengewoon onderwijs biedt BuBaO Sint-Rafaël kansen en ruimte aan kinderen tussen 2.5 en 13 jaar met een matig tot ernstige mentale handicap. 

Het schoolteam houdt rekening met het eigen tempo en de ontwikkelingsmogelijkheden van elk individu. Zo kan elk kind uitgroeien tot een zo zelfstandig mogelijke jongere met een open kijk op de wereld.

We willen aan elk kind een zinvol en hanteerbaar aanbod geven, we werken op maat.

Veel voorkomende handelingen worden dagelijks getraind. We streven naar een zo functioneel mogelijke benadering, aangepast aan het niveau van elk kind. Zelfvertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling en de groei, we besteden hier  de nodige zorg en aandacht aan.

Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie waarbij we  zorg dragen voor een eigentijdse geloofsbeleving. We putten vooral kracht uit een goede samenwerking.

In ons opvoedingsproject leggen we enkele belangrijke klemtonen:

Opvoeden tot zelfstandigheid:

 • We willen onze leerlingen opvoeden tot zelfstandige mensen die hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de maatschappij.
 • We bieden tijd en ruimte en scheppen kansen door hulp en begeleiding te bieden bij het maximaal ontplooien van hun mogelijkheden in de groei naar zelfstandigheid.
 • Die hulp bouwen we geleidelijk af zodat elk kind leert als individu de eigen verantwoordelijkheid op te nemen.
 • Zelfstandig zijn betekent ook leren samenwerken en leren afspraken maken.  We trachten te evolueren van een ik-niveau naar een ik-en-de-ander-niveau, tot het niveau ik-en-de-maatschappij.

Opvoeden tot respectvolle individuen:

 • We willen onze leerlingen opvoeden tot respectvolle mensen.
 • Het schoolteam geeft het voorbeeld: het leeft in de eenvoudige dagelijkse handelingen en activiteiten een respectvolle en verdraagzame houding voor en streeft diezelfde houding na bij de leerlingen.
 • Er wordt vooral aandacht besteed aan beleefde omgangsvormen op school en daarbuiten.
 • We willen de leerlingen respect bijbrengen voor zichzelf, de anderen, materialen, de natuur, de leefomgeving.

Opvoeden tot verdraagzaamheid

 • We willen onze leerlingen opvoeden tot verdraagzame mensen.
 • We richten ons vooral op de houding tegenover medeleerlingen en leerkrachten en in de mate van het mogelijke op de relatie met de buitenwereld.
 • We leren tolerant zijn voor elkaar, voor elkaars handicap en eigenheid.
 • Op sociaal emotioneel vlak werken we concreet rond thema’s als “pesten”, “uitdagen” en “respect voor de ander”.

%d bloggers liken dit: